Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

3) Organisatoriske udfordringer

Rigtig mange strategier for den perfekte storm strander, fordi
de møder modstand eller manglende opbakning i organisationen.
Det er derfor vigtigt, at man fra starten er opmærksom på,
hvilken type modstand og udfordringer man kan møde i organisationen.
Man vil typisk møde forhindringer og udfordringer på de følgende
fire områder:

Mennesker

Organisationer består i sidste ende ikke af andet end mennesker,
og det er derfor vigtigt at identificere eventuelle modstandere
af den nye strategi. Hvis modstanderne har nøgleroller i
virksomheden, er det essentielt at få dem overbevist om værdien
af den nye strategi. I mange tilfælde handler det om, at modstanderne
skal involveres i udformningen af strategien. Modstand
kommer som regel som en følge af manglende involvering.

Organisation

En dårlig organisationsplan kan også være en væsentlig faktor i
udeblivelse af succes for den nye strategi. En hyppig fejl er, at
man laver en hyperaktiv afdeling for sociale medier, som er
fuldstændig afkoblet fra resten af organisationen. Der kan godt
være potentiale i at dyrke en særlig innovationsafdeling, men
man skal sikre, at afdelingen ikke bliver esoterisk og isoleret fra
resten af organisationen.

Teknologi

Dårlig teknologi kan også forhindre organisatorisk accept. Her
handler det typisk om at gøre teknologien så brugervenlig som
overhovedet mulig og at sikre, at teknologien understøtter stra-
tegien og ikke omvendt. Man ser mange uheldige eksempler på
virksomheder, der først vælger teknologisk platform og derefter
udformer den interne strategi på baggrund af de teknologiske
muligheder.

Ledelse

Ledelsen er ikke bare nødt til at kommunikere den nye strategi
og de nye værdier. Ledelsen er nødt til at være den nye strategi.
Hvis ikke ledelsen går forrest i at bruge nye teknologier og følge
nye arbejdsgange, er der meget lille chance for, at strategien kan
lykkes.