Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

3) Organisationsstrategi

Når virksomheden har valgt det eller de organisationsbilleder, som er relevante, er det næste skridt at lave en strategi for, hvordan man ændrer organisationen i den ønskede retning. Virksomheder er forskellige, men alle virksomheder bør dog i det mindste overveje de følgende fem spørgsmål som et led i udviklingen af en organisationsstrategi:

Ny organisation

Der skal udvikles et nyt organogram, hvor man skitserer nye afdelinger, nye roller og forbedret samarbejde og kommunikation mellem afdelinger. Man kan f.eks. oprette tværfaglige grupper og ledelsesgrupper, som sikrer, at afdelinger taler bedre sammen, end de har gjort tidligere.

Intern kommunikation

De nye værdier og projekter skal kommunikeres ud, så de for alvor bliver forstået i organisationen. Her bør man naturligvis benytte sig af en involverende intern kommunikationsstrategi, fordi det kan være svært at overbevise medarbejderne om værdien af en involverende strategi, hvis den kommunikeres som envejskommunikation.

Uddannelse

Medarbejdere og ledelse skal uddannes i brugen af ny teknologi, de skal lære at varetage nye roller, og de skal uddannes i at forstå de nye værdier og samarbejdsrelationer.

Ansættelser

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at ansætte nye medarbejdere, enten for at opbygge nye afdelinger eller for at tilføre organisationen ny energi og ny mentalitet udefra. Mange virksomheder, der har haft succes med involverende strategier, har typisk ansat en perfekt storm-frontløber, som har løbet i fuld fart foran organisationen og trukket mere traditionelle medarbejdere med sig.

Virksomheder kan også helt bevidst gå efter at ansætte yngre medarbejdere, som har et mere naturligt forhold til transparens og deling i deportaliserede medier fra deres privat- og studieliv. Man skal dog ikke tro, at transparens og deling alene kommer ved at ansætte unge medarbejdere. En konservativ og industrisamfundsagtig organisationskultur kan meget hurtigt forvandle unge digitale idealister til tayloristiske droner, der lukker døren til deres kontor og holder viden tæt til kroppen.

Afskedigelser

Afskedigelser kan naturligvis også være den yderste konsekvens i de tilfælde, hvor virksomheden skifter forretningsstrategi, eller hvis man for alvor har lagt sig ind på et nyt spor, og nogle medarbejdere modsætter sig de ny værdier og strukturer.

Hvis man som virksomhed ønsker at være transparent og delende, nytter det naturligvis ikke noget, hvis én eller flere medarbejdere modsætter sig denne strategi og bliver ved med at holde viden tæt til kroppen. Medarbejdere i en transparent og delende virksomhed er simpelthen nødt til at forstå, at videndeling i de deportaliserede medier er lige så vigtigt som at møde på arbejde til tiden.