Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til Organisationsanalyse

Den politiske virksomhed

Da jeg arbejdede med cancerforum.dk, handlede projektet om at løfte et allerede eksisterende online community over på en ny teknologisk platform, som var mere tidssvarende og bedre kunne tilfredsstille nye brugeres behov – brugere, som i stigende grad havde erfaringer med eksisterende sociale netværk som Facebook, LinkedIn og så videre. Når man arbejder med online communities, der har eksisteret adskillige år, begynder man dog hurtigt at forstå, at de teknologiske udfordringer er langt de mindste. Lige så snart man begynder at blive involveret i et community, oplever man, at der eksisterer et finmasket netværk af politiske spil, retningslinjer, regler og magtrelationer, som nogle gange er skrevet ned, men som langt oftere eksisterer som uskrevne regler, der løbende manifesteres gennem de aktive medlemmers handlemåder. På Kræftens Bekæmpelses oprindelige community fandtes der en lang række af selvbestaltede autoriteter, som var med til at holde liv i communityet, men som også havde en meget høj grad af ejerskabsfølelse investeret i den eksisterende platform. Deres position som autoriteter og den vidensmagt, de havde over andre medlemmer, var forankret i de eksisterende handle- og talemåder, som var blevet opbygget over tid i communityet.

Disse autoriteter var den største udfordring i forbindelse med udviklingen af cancerforum.dk. På den ene side kunne de godt se, at der var behov for forbedringer, hvis cancerforum.dk ikke skulle forsumpe og miste medlemmer til andre netværk (hvilket ville undergrave deres position som autoriteter), og på den anden side var autoriteterne stærkt bekymrede over for alle ændringer i handle- og talemåder, som kunne undergrave deres position som autoriteter. Udviklingen af cancerforum.dk var altså en balancegang på en knivsæg, hvor man hele tiden var nødt til at inddrage de eksisterende politiske autoriteter og sikre sig deres opbakning til nye idéer og funktionaliteter. Hvis man ikke spillede med på det politiske spil og anerkendte de eksisterende autoriteters position, ville man lancere et spritnyt funklende teknologisk vidunder af et community, hvor medlemmerne meget hurtigt ville sive væk, fordi man havde undergravet de politiske dynamikker i communityet.

Cancerforum.dk er ikke et enestående eksempel. Jeg har arbejdet med online communities for Slankedoktor.dk, Avisen.dk og Zecco.com, hvor det altid er det samme spørgsmål, der går igen: Hvordan indgår man som ejer af et community i de politiske spil, som uundgåeligt udvikler sig på digitale services, hvor det er brugerne, der skaber indholdet? Og på en større målestok vil både Mark Zuckerberg og Jimmy Wales sikkert nikke genkendende til, at hver gang man skifter den mindste linje kode på henholdsvis Facebook og Wikipedia, starter det et ramaskrig blandt brugerne, som laver protestgrupper og politiske manifestationer for at vise deres utilfredshed med de nye tiltag. At drive virksomhed i øjet af den perfekte storm kræver ikke længere en MBA, men snarere en grad i politisk videnskab.

Det er naturligvis de færreste virksomheder, der for alvor driver virksomhed i øjet af den perfekte storm. Men mange virksomheder som f.eks. Kræftens Bekæmpelse vil opleve, hvordan et initiativ som cancerforum.dk kan kaste en del af virksomheden ind i øjet af stormen, hvor virksomhedens produkt (rådgivning om kræft) er næsten hundrede procent overladt til kunderne/ medlemmerne selv. Det, der kendetegner denne slags produkter, er, at brugerne fuldstændig har overtaget produktionen af kerneproduktet, og at du som virksomhed udelukkende sidder tilbage med at skabe rammerne for denne produktion. På Facebook er det brugerne, der skriver statusopdateringerne, på Wikipedia er det brugerne, der skriver artiklerne, og på cancerforum. dk er det brugerne, der rådgiver hinanden om kræft. Ejerne af et community bygger rammerne og udstikker visionen for communityet, men det endelige produkt skabes uden indblanding af brugerne selv.

Når brugerne fuldstændig har overtaget produktionen af dit produkt, begynder dit produkt at minde mere om et samfund end et produkt. I et samfund er det ikke politikerne, der bestemmer, hvordan økonomien, kulturen og de sociale dynamikker fungerer. De kan udelukkende udstikke politiske regler og retningslinjer og håbe på, at deres samfund bevæger sig i den ønskede retning. På samme måde forholder det sig med de af dine produkter, som befinder sig i øjet af den perfekte storm. Du er ikke længere en producent af produkter, du er en politiker, der sætter rammerne for, hvor dit produkt(samfund) bevæger sig hen.


Organisatoriske konsekvenser af den politiske virksomhed:

  • Virksomhedens medarbejdere går fra at være producenter til at være politikere.
  • Virksomheden skal tage stilling til politiske strukturer for deres produkter. Skal vi være demokratiske, bureaukratiske, diktatoriske, meritokratiske etc.?
  • Virksomheden skal være i stand til at fastholde en stærk vision på trods af stærk kritik.
  • Virksomheden skal være i stand til at ændre retning, når de politiske omstændigheder dikterer det.