Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

3) Organisationsanalyse

I analysefasen handler det om at forstå, hvordan forskellige
strategiske retninger har forskellige implikationer for organisationen.
I den perfekte storms kapitel 6 kan du læse om 10 forskellige organisationsbilleder, som er relevante for forskellige typer af strategier.

Nedenfor er disse 10 organisationsbilleder samlet i en
overskuelig model, hvor det er nemt at se sammenhængen mellem
strategi og organisationsforandring. Du kan klikke på modellen og læse alle de ti kapitler fra bogen.

Modellen kan brugestil at planlægge de nødvendige organisatoriske forandringer, men den bør også ligge i baghovedet, når man arbejder med sine forretnings- og kommunikationsstrategier. Overvejer man f.eks.
en kommunikationsstrategi, der involverer ris, ros og forbedringsforslag, er det vigtigt, at man allerede på det tidspunkt gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt organisationen kan blive mere ligesom „den evaluerede virksomhed“.

Den vejledende virksomhed Den værdiløse virksomhed Den politiske virksomhed Den legende virksomhed Den evaluerede virksomhed Den produktinnoverende virksomhed Den agile virksomhed Den engagerede virksomhed Den sociale virksomhed Den delende virksomhed