Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

2) Kommunikationsstrategi

Analysen af det deportaliserede univers og virksomhedens muligheder for at blive transparent skaber fundamentet for, at man kan vælge én eller flere af fem mulige digitale kommunikationsstrategier.

1. Medskabelse af produkter

Denne kommunikationsstrategi er relevant for virksomheder, der beskæftiger sig med høj-involveringsprodukter, og hvor virksomheden for alvor er indstillet på at lukke kunderne indenfor i virksomheden.
Medskabelse af produkter ligger i grænselandet mellem kommunikations- og forretningsstrategi, fordi det faktisk er en kommunikationsstrategi, som har gennemgribende konsekvenser for, hvordan virksomheden driver sin forretning.

Medskabelse af produkter handler om, at man i mere eller mindre grad involverer kunderne i produktionen af produkterne. Det kan i den yderste konsekvens handle om at lade kunderne producere produktet som man ser på spreadshirt.com eller på Wikipedia. Men det kan også være mindre involverende i form af kunder, der kommer med idéer og forslag til, hvordan firmaets produkter kan blive bedre.

2. Involvering i produkter

Involvering omkring virksomhedens produkter er sandsynligvis den mest anvendte type kommunikationsstrategi for den perfekte storm. At involvere kunderne i virksomhedens produkter kan være en meget effektiv kommunikationsstrategi, men det forudsætter også at produkterne er tilstrækkeligt høj-involverende og at det er nemt og tilgængeligt for kunderne at involvere sig i virksomhedens produkter. Virksomheder kan benytte sig af fem forskellige typer af involvering omkring produkterne:

  1. Involvering omkring ris, ros og forbedringsforslag
  2. Involvering omkring service
  3. Involvering omkring brug af produkterne
  4. Involvering omkring samtale om produkterne
  5. Involvering omkring produkternes tilblivelse

3. Skabelse af nyt involverende produkt

Når virksomheder i analysefasen konkluderer, at virksomhedens produkter simpelthen ikke er tilstrækkeligt høj-involverende, eller at der er andre grunde til at de to første strategier ikke er relevante, kan man i stedet vælge at udvikle helt nye høj-involverende (og typisk digitale) produkter, som er tæt koblede til virksomhedens kerneprodukter. Strategien kan ofte være omkostningstung, og man skal være meget omhyggelig med, at det nye produkt rent faktisk også bidrager til at markedsføre eller sælge firmaets kerneprodukter.

4. Skabelse af involverende kampagne

Traditionelle budskabskampager er ikke specielt effektive i de deportaliserede medier, fordi entydige budskaber ikke lever særligt længe i det miljø, hvor det er brugerne, der sætter dagordenen for samtalen. Ikke desto mindre kan virksomheder sagtens lave kampagner, hvor der udvikler sig en høj grad af involvering omkring kampagnen. Kunsten ved at lave denne type kampagner er dog, at lave så sjove, skæve, uafsluttede eller mystiske kampagner, at kunderne ender med at blive involveret i selve kampagnen. På den måde minder involverende kampagner meget om at skabe nye involverende produkter, fordi man får sine kunder til at involvere sig i et nyt produkt – kampagnen – og ikke i virksomheden eller virksomhedens produkter. Også for den involverende kampagne er det dog vigtigt, at man sikrer sig, at der er en tæt sammenhæng mellem den involverende kampagne og virksomhedens og dens produkter. Man ser ofte eksempler på involverende kampagner, der ofrer det egentlige budskab om produkterne på involveringens alter.

5. Digital en-vejskommunikation

Der er ingen tvivl om, at den mest effektive type kommunikation i de deportaliserede medier indeholder en større eller mindre grad af involvering. Ikke desto mindre er det stadig muligt at arbejde med en-vejs- og budskabskommunikation i de deportaliserede medier. Man kan købe bannerannoncer på Facebook, Google Adwords, og tusindvis af andre typer annoncering, som rammer kunderne i det deportaliserede univers. Budskabskommunikation i de deportaliserede medier er ikke så meget anderledes end budskabskommunikation i traditionelle medier. Den eneste væsentligt forskel er, at antallet af mulige medier og granulariteten i målgrupperne er blevet mange gange større.

Det er ofte relevant at kombinere sine involveringsstrategier med digital budskabskommunikation, fordi budskabskommunikation hurtigere kan sætte skub i involverende strategier, som typisk er langsomme i optrækket, fordi de først skal finde et rodfæste hos virksomhedens kunder.