Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

2) Kommunikationskoncepter

Når man har lagt sig fast på den overordnede strategi for kommunikationsstrategien i de deportaliserede medier, er det tid til at omsætte strategien til konkrete koncepter.

Men konceptudvikling for kommunikation i de deportaliserede medier foregår ikke helt på samme måde som i den traditionelle kommunikations- og reklameverden, hvor man definerer en målgruppe, laver en medieplan og derefter lader de kreative hjerner udtænke budskaber for de enkelte medier. Når man arbejder med koncepter for de deportaliserede medier, er man nødt til at sammenblande medieplanen med den kreative proces, fordi de kreative idéer for involvering ikke kan adskilles fra de deportaliserede platforme, hvor de kommer til at leve. En kreativ idé for en Facebook applikation fungerer udelukkende på Facebook og ikke på Twitter. Og en kreativ idé for en mobil applikation ville aldrig kunne fungere på en webside.

Dette betyder, at virksomheder er nødt til at gentænke, hvordan de udvikler kommunikationskoncepter, hvordan de arbejder sammen med bureauer og endelig, hvilke bureauer de vælger som samarbejdspartnere. Hvis man ikke er seriøs omkring at skabe en ordentlig proces for kreativ konceptudvikling i de deportaliserede medier, kan man være ret sikker på, at man ender med misforståede budskabskampagner til en gruppe af potentielle kunder, der i store træk vil vælge at ignorere virksomhedens kommunikation.

Tjekliste til udvikling af kommunikationskoncepter

Brug den følgende tjekliste som indspark til udviklingen af kreative
kommunikationskoncepter. Ligesom tjeklisten for forretningskoncepter
er det vigtigt, at denne liste ikke anvendes uden
det strategiske forarbejde. Bemærk, at en del af idéerne for kommunikationskoncepter minder om idéerne for forretningskoncepter.
Dette skyldes, at forretningsstrategi og kommunikationsstrategi
ofte flyder sammen, når man arbejder med en høj
grad af kundeinvolvering i sin kommunikationsstrategi.


 1. Markedsfør til virksomhedens eksisterende kunder (og lad dem stå for at udbrede budskabet til de potentielle kunder).
 2. Gør virksomhedens kundeservice til marketing. Folk er stærkt engagerede omkring virksomhedens produkter, når der er problemer med produkterne. Udnyt dette engagement!
 3. Deportalisér virksomhedens kommunikation. Sørg for at være til stede i de deportaliserede medier. Men husk: Vær interessant, vælg de rette platforme, og tal det rette sprog.
 4. Skab digitale højinvolveringsprodukter, som understøtter samtalen om virksomhedens eksisterende produkter.
 5. Giv virksomhedens produkt (eller dele af det) væk gratis. Der findes ikke bedre markedsføring end gratis.
 6. Skab et community rundt om virksomhedens produkt, og sørg for, at samtalen i communityet er søgbar og delbar i de deportaliserede medier.
 7. Giv folk adgang til at bedømme virksomhedens produkter. Folk elsker at være „anmeldere“.
 8. Giv folk adgang til at forbedre virksomhedens produkter. Involvering styrkes, hvis folk føler, at de gør en forskel.
 9. Giv folk adgang til at tale om virksomhedens produkter, når de bruger dem. Skab koblinger mellem fysiske produkter og den digitale verden (QR-koder, foto/video fra mobile enheder etc.).
 10. Bliv transparent i så mange dele af virksomheden som muligt. Dine kunder vil hellere involvere sig med medarbejderne i en transparent virksomhed end med en anonym marketingafdeling.
 11. Fortæl alt om, hvordan dit produkt produceres. Giv folk mulighed for at kommentere og komme med forbedringsforslag til processen.
 12. Beløn kunder, som involverer sig i virksomheden eller virksomhedens produkter. Helst ikke med penge, men gerne med andet, som understøtter kundernes identitetsprojekt.
 13. Del værdifuld viden! Find viden, funktionalitet eller services, som virksomheden hidtil har holdt hemmeligt, og del det med omverdenen.
 14. Aggregér værdifuld viden! Bliv et informationsknudepunkt i forhold til virksomhedens produkter og produktområde.
 15. Deltag i den eksisterende samtale i de deportaliserede medier. Sørg for, at det er virkelige mennesker med virkelige stemmer, der deltager.
 16. Skab ambassadører, og brug dem til at udbrede kendskabet til virksomheden og virksomhedens produkter.
 17. Skab kampagner, som folk har lyst til at involvere sig i, men husk, at kampagnen også skal understøtte salget af virksomhedens produkter.
 18. Hjælp folk til at tale om dine produkter, hvis der mangler kanaler for samtalen. Send dem e-mails, eller sørg på anden vis for at minde dem om at åbne munden.
 19. Mobilisér virksomhedens hårde kerne af fans, og få dem til at være aktive i de deportaliserede medier.
 20. Udnyt, at kundernes begejstring for virksomhedens produkter er bølgeformet. Sørg for at involvere dem, når de er allermest involverede i (og glade for) produkterne.
 21. Start mange små initiativer på samme tid. Start 10 blogs i stedet for én. Brug 20 Twitter-hashtags i stedet for ét. Og følg så grundigt med i, hvad der virker.
 22. Find problemer, mangler eller udfordringer i virksomheden eller virksomhedens produkter, som kunderne kan hjælpe med at forbedre.
 23. Skab en taskforce for deportaliserede medier, som er konstant klar til at deltage i samtaler om virksomheden og virksomhedens produkter, når de opstår (eller start samtalen, når den rette lejlighed byder sig).