Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Hvordan bruger man modellen

Tilbage til modellen

Modellen på denne side er klikbar, hvilket vil sige, at du kan klikke dig frem og tilbage mellem de ni forskellige faser i strategimodellen. Du kan bruge modellen på denne side, eller du kan downloade Powerpoint-skabelonen, som indeholder de samme elementer. Endelig kan du downloade den fulde strategirapport, som blev udviklet for ITU som et led i udarbejdelsen af ”Den perfekte storm” (begge finder du i højrespalten).

Virksomheder kan bruge modellen til at udvikle en helt unik strategi for den perfekte storm, som lever ved siden af virksomhedens forretnings- og kommunikationsstrategi. Men man kan også bruge modellen til at levere indhold til henholdsvis forretnings- og kommunikationsstrategien, så man altså ikke udvikler en egentlig den perfekte storm-strategi, men udelukkende lader konklusionerne fra modellen leve i virksomhedens eksisterende forretnings- og kommunikationsstrategi.

Man kan bruge modellen som en simpel skabelon for en skrivebordsøvelse, som man kan lave på en eftermiddag og efterfølgende diskutere på ledelsesniveau, eller man kan bruge modellen som udgangspunkt for en omfattende strategiproces, hvor man involverer ledelse, medarbejdere, kunder, partnere, og hvem der ellers kan være relevante for det strategiske arbejde. Omfanget af strategiarbejdet afhænger i meget høj grad af, hvorvidt virksomheden har den nødvendige viden for at kunne lave de strategiske analyser og træffe de rette beslutninger. Har man den rette viden på fingerspidserne, kan man hurtigt løbe igennem modellen, men mangler man grundlæggende viden om virksomhedens marked, kunder og produkter (i relation til den perfekte storm), kan det være nødvendigt at bruge tid og ressourcer på at indsamle den nødvendige viden.

Modellen kommer ikke til at give dig konkrete svar på, hvordan du som virksomhed skal drive din forretning, kommunikere i de deportaliserede medier eller opbygge din organisation. Modellen hjælper dig udelukkende med at stille dig selv en række spørgsmål og sætte svarene i system, så du på egen hånd kan komme frem til konklusionerne for, hvordan virksomheden skal drive forretning, kommunikere og organisere sig i den perfekte storm. I sidste ende er det din virksomhed, dine kunder, dine produkter og dine medarbejdere, så hvem kan være bedre til at lave en strategi for den perfekte storm end dig selv?