Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

1) Forretningsstrategi

Virksomheder i den perfekte storm har i grove træk fire muligheder i forhold til forretningsstrategi:

 1. De kan undlade at forholde sig til den perfekte storm, hvilket
  kan give god mening, hvis man ikke forretningsmæssigt er
  stærkt påvirket af stormen.
 2. De kan bevæge sig mod nord og en højere grad af brugerskabelse.
 3. De kan bevæge sig mod øst og en højere grad af digitalisering.
 4. De kan bevæge sig både mod nord og øst.

Strategisk retning

Når man har besluttet sig for at reagere forretningsstrategisk på den perfekte storm handler det næste skridt naturligvis om den strategiske retning. Hvilken retning, man vælger, afhænger i høj grad af virksomheden, dens produkter, konkurrenterne og markedet. Men i grove træk, bør man gøre sig to overvejelser:

1. Hvordan bliver brugerskabelse til en del af virksomhedens strategi?

Her handler det om, at finde ud af, hvilke af virksomhedens produkter eller del-produkter, som egner sig til brugerskabelse. I nogle tilfælde vælger virksomheder at involvere kunderne i skabelsen af virksomhedens kerneprodukt(er), men i andre tilfælde giver det mere mening at involvere kunderne i skabelsen af udvalgte dele af produktet.

Hvilken retning, man vælger afhænger af flere forskellige faktorer:

 1. Hvilke produkter eller del-produkter har kunderne en interesse i at blive involveret i?
 2. Hvilke produkter eller del-produkter er teknisk mulige at åbne for brugerskabelse?
 3. Er der konkurrenter, der allerede ejer markedet for brugerskabelse af udvalgte produkter?

2. Hvordan bliver digitalisering til en del af virksomhedens strategi?

Som du kan læse i Den Perfekte Storm betyder digitalisering, at virksomhedens produkter bliver værdiløse, og at man bliver nødt til at tjene penge på services rundt om produkterne (unika). Hvis man som virksomhed satser på digitalisering som forretningsstrategi, er det meget vigtigt, at man først har gjort sig klart, hvilke unika, man vil anvende, og hvilke forretningsmæssige og organisatoriske konsekvenser denne omstilling har for virksomheden.