Peter Svarre
Den Perfekte Storm

Strategimodellen

Tilbage til modellen

1) Forretningsanalyse

Formålet med forretningsanalysen er, at placere din virksomhed og din branche i matrixen for den perfekte storm. Om virksomheden befinder sig nord, syd, øst eller vest har afgørende betydning for, hvordan man som virksomhed skal udforme sin digitale strategi for den perfekte storm.

Første skridt handler om at placere sin branche eller produktkategori i matrixen. Derefter analyserer man sin egen virksomhed og sammenholder den med konkurrenternes placering.


1. Placering på den økonomiske akse

Denne del af analysen handler om den horisontale akse – altså spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens produkter eller services befinder sig i den digitale økonomi. Som det fremgår af Den Perfekte Storm, handler det ikke udelukkende om, hvorvidt produkterne bliver digitale, det handler også om hvorvidt markedet opfører sig som et frit konkurrencemarked og hvorvidt kunderne faktisk kan bruge de digitale produkter.

I denne analyse bør man kigge på følgende:

Produkterne:

 1. Er dine produkter blevet (eller ved at blive) digitale?
 2. Er der devices, der gør det nemt at bruge de digitale produkter
  (f.eks. mp3-spillere, e-læsere etc.)?
 3. Er dine kunder trygge ved at anvende de digitale produkter?

Markedet:

 1. Befinder dine produkter sig i et frit konkurrencemarked?
 2. Befinder dine produkter sig i et monopolmarked? Hvis ja
  – hvilken type monopol, og hvor stor betydning har det for
  prisen på dine produkter?

2. Placering på den sociologiske akse

Denne del af analysen handler om den vertikale akse – altså spørgsmålet om hvorvidt virksomhedens produkter eller services egner sig til at blive produceret af ikke-professionelle eller ej. Dette er et spørsmål, som man kun kan få svar på ved både at kigge på produkterne og på de kunder, der potentielt set kan være med til at skabe virksomhedens produkter.

I denne analyse bør man kigge på følgende:

Produkterne:

 1. Egner produkterne sig til brugerskabelse?

De ikke-professionelle:

 1. Hvem er de ikke-professionelle kunder?
 2. Hvordan skaber de ikke-professionelle deres identitet?
 3. Hvordan kan virksomhedens produkter og services indgå
  som en del af de ikke-professionelles identitetsarbejde?

Konklusion

Når du har lavet analysen af de to akser og kigget på dine produkter, dit marked og dine kunder, har du et billede, af hvordan din produktkategori er blevet ramt af den perfekte storm. Dette billede kan du bruge til at holde op i mod, hvor din virksomhed rent faktisk befinder sig, og hvor konkurrenterne i den samme kategori befinder sig.

Vær opmærksom på, at virksomheder meget ofte oplever, at deres branche bliver revet over i to eller flere dele, hvor forskellige dele af virksomheden befinder sig forskellige steder i stormen.